Z původně nadšeného blogu o startupech Michal Ptáček spolu s kolegy během deseti let vystavěli respektované médium na české mediální scéně – CZECHCRUNCH (CC.cz). Nejsou sponzorováni žádným podnikatelem ani investorem s balíkem peněz, ale vše si staví takzvaně „bootstrapped along the way“, tedy česky: na co si vyděláme, to máme. A když se podíváte na dnešní podobu CZECHCRUNCHe, jsou v tom skvěle úspěšní. Při jeho tvorbě v rámci mise udělat z projektu hlavní zdroj informací moderního člověka v Česku a na Slovensku, zkoušejí nové formáty, snaží se o jiný přístup k médiím jako takovým a hledají maximální přidanou hodnotu své práce. Michal s kolegy navíc položili před sebe výzvu v podobě dlouhodobé ambiciózní vize, kterou se alespoň podle zvyšující se návštěvnosti daří naplňovat. Co stojí za úspěchem CZECHCRUNCHe a proč je dnes Michal jako podnikatel šťastný, o tom si budeme povídat na pódiu.